Lokale betaalbare zorg

Zorggebruikers moeten volgens Trikolon lokaal, centraal of landelijk kunnen meebeslissen over de inrichting en de financiering van de zorg. Trikolon streeft naar een Sociale Zorg Raad, waarin zorggebruikers samen met de zorgverleners en de overheid invulling geven aan het zorgbeleid. Een beleid dat past binnen het streven naar een wetenschappelijk verantwoorde, veilige en duurzame zorg, een zo groot mogelijke gebruikersparticipatie. Trikolon staat voor betaalbare lokale zorg voor iedereen.

Sluit je aan bij Trikolon

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over Trikolon. We sturen maximaal 1x per maand een nieuwsbrief.