Regie over eigen zorg

Iedereen in Nederland is zorggebruiker. Wij willen Nederlanders de regie over hun eigen zorg teruggeven, zodat ze zelf kunnen kiezen welke zorg bij hen past. Zorggebruikers worden nu niet politiek en maatschappelijk vertegenwoordigd en kunnen geen vuist maken naar zorgverzekeraars of (lokale) overheid.

Empowerment patiënten
Patiënten kunnen alleen de eigen regie voeren als de relatie tussen patiënt, zorgverlener en zorgverzekeraar in evenwicht is. De empowerment van patiënten is daarbij belangrijk, omdat een patiënt zonder kracht en macht geen gelijkwaardige partner is. Patiënten moeten wat dat betreft nog wel een achterstand inhalen. Dwingen is in strijd met het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en zelf management. En het werkt niet, gedragsverandering lukt alleen als je zelf gemotiveerd bent.
 

Sluit je aan bij Trikolon

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte over Trikolon. We sturen maximaal 1x per maand een nieuwsbrief.